Passion Latina Tour (Athenes)

prev  | index |  next
 
 
With Marco Aurelio at Acropolis in Athens, Greece. 2002

©2006 Jose Tanaka